Post Image
1.3K

Gebe ( Hamile ) Eğitim Sınıflarında Uygulanan Eğitim Yöntemleri

Gebeler ve hamileler için eğitim sürecinde hangi yöntemler uygulanıyor ve bu yöntemlerin hangileri olduğunu sizlere kısa açıklayıcı bilgiler olarak sunacağız. Doğuma hazırlık felsefeleri olarak da bilinen bu yöntemler hakkında kısa ve net bilgiler veriyoruz. Gebe ( Hamile ) Eğitim Sınıflarında Uygulanan Eğitim Yöntemleri

Doğum yöntemleri, gebelik dönemi eğitim yöntemleri veya hamilelik eğitim felsefesi gibi bütün bir konuyu kapsayan geniş bir içeriktir. Her bir gebe eğitim yöntemi anne adayı için alternatif seçenek oluşturmaktadır.Gebe ( Hamile ) Eğitim Sınıflarında Uygulanan Eğitim Yöntemleri

İlk gebelik eğitim yöntemimiz olan Dick Read yöntemi olacaktır.

Dick Read Gebelik eğitim yöntemi:

Dick Read’e göre bilinmeyene bağlı korku gerilime ve gerilim de ağrıya neden olur. Ağrıya neden olan korku; eğitim verilerek ve ruhsal-fiziksel alıştırmalar ile giderilebilir (Şeker ve Sevil 2015). Bu yöntem, anne adayının doğum korkularından kurtulması ve içinde var olan doğum yapma güdülerini keşfetmesi için derin gevşemenin önemini vurgular (Mongan 2012). Bunu yapabilmek için de Dick Read, anne adayının eğitilmesini, gevşeme ve karın solunumu egzersizlerinin öğretilmesini ve doğum sırasında bunların uygulanmasını önermektedir. Gebe ( Hamile ) Eğitim Sınıflarında Uygulanan Eğitim Yöntemleri

Hypno Birthing Gebelik eğitim felsefesi:

Kadını fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlayan bir doğum tekniği ve felsefesidir (Mongan 2012). Her kadının kendisi ve bebeği için doğumun en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak içgüdü ve enerjiye sahip olduğunu vurgular (Walker, Visger ve Rossie 2009).

Lamaze Metodu Gebelik eğitim felsefesi :

ağrı şartlanmış bir tepki olduğundan kadınlar doğum öncesi dönemde ağrı çekmemeye, kontrollü kas gevşetme ve solunum egzersizlerine şartlandırılabilirler. Metotta doğum öncesinde verilen eğitimlerde kontraksiyonlar esnasında gebenin nasıl gevşeyeceği ve bu tekniklere nasıl konsantre olup uygulayabileceği öğretilmektedir (Şeker ve Sevil 2015).

Lamaze felsefesi, sağlıklı doğum uygulamalarına ve normal doğumu desteklemeye
yönelik bazı önerilerde bulunmuştur. Bunlar;
• Tıbbi olarak gerekmedikçe doğuma müdahale edilmemeli, doğum kendiliğinden başlamalı anne ve bebeğe saygı duyulmalı,
• Doğum yapan kadının, eylem boyunca hareket etmesine, istediği pozisyonu
almasına izin verilmeli,
• Doğumda anne adayının yanında sevdiği ve ona destek olacak bireylerin olmasını
sağlama, Anadolu Hem ve Sağ Bil Derg, 2017;20(4):299-303 301
• Doğum eylemi sürecinde gerekmedikçe rutin uygulamaların yapılmaması,
• Kadına sırt üstü pozisyon verilmemeli ve doğumda çömelme, yarı oturur, diz
üzerinde durma, dört ayak şeklinde durarak itme işlemini gerçekleştirmeli,
• Anne ve bebek doğumdan sonra anne – bebek bağlanmasını sağlamak ve
emzirmenin desteklenmesi için ayrı yerlerde kalmamalı, emzirme için zaman
sınırı konulmamalı (Onat Bayram ve Hotun Şahin 2010; Coşar ve Demirci
2012).

Bradley Metodu Gebelik eğitim felsefesi :

Bu metot çifti, doğuma gereksiz müdahalelerden kaçınarak normal ve doğal yollardan hazırlamayı hedeflemektedir.
Bradley metodunda, gebelikte iyi beslenme, egzersiz, ağrıyı gidermek için derin relaksasyon tekniklerini öğretme ve kadının eşinin “doğum koçu” olarak doğuma katılmasının eylemi kolaylaştıracağı görüşü savunulmaktadır

Bradley’e göre doğum yapan kadının gereksinimleri; (Onat Bayram ve Hotun Şahin
2010; Dinç, Yazıcı, Yılmaz ve Günaydın 2014)
• Karanlık ve yalnızlık
• Sessizlik/sakinlik
• Doğumun birinci evresi boyunca fiziksel rahatlık
• Fiziksel gevşeme
• Kontrollü solunum
• Gözlerin kapalı tutulması ve uyku görünümünde olmadır.

Farkındalığa Dayalı Doğum ve Ebeveynlik:

Modelin temelinde; farkındalık oluşturma,
meditasyon ve yoga, stresle baş etme, odaklanma, solunum, grup diyalogları ve doğal
doğum yer almaktadır. Farkındalık oluşturma; gözlem yapma yeteneğini geliştirme, bedendeki mental, fizyolojik değişiklerin farkına varma ve istendik duruma ulaşmayı hedefler. Aynı zamanda bu yöntemin anksiyete, depresyonu ve kronik ağrıları azalttığı, yaşam kalitesini arttırdığı ve uykuyu düzenlediği bilinmektedir.

England Modeli Gebelik eğitim felsefesi :

Modelde bireylerin yaratıcılığı ve seçimleri ön planda tutulmuş olup, doğuma yönelik eğitim ve postpartum döneme hazırlık konusunda bütüncül bir yaklaşım
benimsenmiştir. Doğum yapan kadınların geçmiş doğum eylemleri, bilgileri, korkuları, ihtiyaçları ve istekleri üzerine yoğunlaşılarak model geliştirilmiştir. Gözlem yapma ve denemeyanılma yöntemleri sıklıkla kullanılır. Örneğin ebeveynler doğum hakkındaki bilgilerini annelerinden, babalarından, bebeklerinden ve çevrelerinden öğrenerek kültürel bir bakış açısı elde ederler. Aynı zamanda bir profesyonelin gözü ile öğrendiklerinden de dışardan bir bakış açısı sağlarlar. Modelin kullanıldığı sınıflarda eğitimler genellikle çifte birlikte veriliyor olup, doğal doğum, zorluklarla başa çıkma, hassas ve bütüncül yaklaşım ele alınmaktadır Onat Bayram ve Hotun Şahin 2010).

Odent Modeli Gebelik eğitim felsefesi :

Odent Metodu’nda sağlık çalışanları izleyici konumundadırlar. Odent’e göre doğum özel bir deneyim olup çiftler bu deneyimi en iyi fiziksel ortamda sevgi ile yaşamalıdır (Odent 2014)

Kitzinger Metodu Gebelik eğitim felsefesi :

Temelinde kadına doğal davranılması gerektiği yatmaktadır. Gebenin
doğum sırasında gevşeme ve solunum ile doğum ağrılarını kontrol altına alması hedeflenmiştir (Kömürcü, Berkiten Ergin, Çalışkan, Buckley, Çalık, Çoker ve ark. 2014; Mete 2008). Doğumu bireysel, seksüel ve sosyal bir olay olarak gördüğünden dolayı doğum öncesi eğitimde psikoseksüel yaklaşımı geliştirmiştir ve Psikoseksüel Metot olarak da adlandırılır. Gebelik ve doğum süreci emosyonel ve fiziksel bir stres kaynağı olduğu için Kitzinger, kadınlara duygularını ifade etme biçimlerini öğretmeye
çalışmıştır. Aynı zamanda beden imgesi, gevşeme teknikleri ve özel solunum egzersizleri
üzerinde durmuştur. Kontraksiyonlara uyum sağlamayı, kontrol ve konsantrasyon ile ağrılara aktif yanıt verme felsefesi benimsenmiştir. Abdominal gevşeme ve göğüs solunumu ile kadının doğumu anlamasına yardımcı olmak ve doğuma hazırlıkta duyusal hafıza kullanılması amaçlanmıştır (Şeker ve Sevil 2015).

Leboyer Metodu Gebelik eğitim felsefesi :

Leboyer yönteminde doğum; yenidoğan için travmatik bir olay olarak görülür ve zararsız bir doğum olması gerektiğine inanılır (Şeker ve Sevil 2015). Bunun için doğum işleminde rutin ortam ve işlemlerden ışık, gürültü, yenidoğanın poposuna vurulması, bebeğin solunuma başlamadan umbilikal kordun kesilmesi gibi) kaçınılarak bebeğin ağrı ve travmasının azaltılması gerektiğini, doğumun zararsız hale getirilmesini savunur (Kömürcü, Berkiten Ergin, Çalışkan, Buckley, Çalık, Çoker ve ark. 2014; Amanak ve Akdolun Balkaya 2013). Doğum odasının yenidoğan için uygun hale getirilmesini, doğum sonrasında da yenidoğanın sıcak battaniyeye sarılmasını önerir
(Amanak ve Akdolun Balkaya 2013).

BENZER YAZILAR

2 Yorum

  gebekadin

  İlk kez anne ve babalık deneyimini yaşayacak çiftlerin bir birlerine yardımcı olmaları için mutlaka yapmaları gereken bir şeydir.
  Eğitim sürekli yardımcı bir kaynaktır.
  Ayıp olarak görülmemelidir.

  Çok büyük faydaları olduğunu göreceksiniz.

  30 Eylül 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla