Post Image
118

Bebek isimleri ( Yabancı, Türkçe ve hiç duyulmamış bebek isimleri )

Hem kız bebekleriniz için hemde erkek bebekleriniz için hiç duymadığınız harika anlamlı bebek isimleri. Sizler için listelediğimiz Bebek isimleri ( Yabancı, Türkçe ve hiç duyulmamış bebek isimleri ) yabancı ve Türkçe isimler arasında seçildi.

Modern isimler olarak popüler olan bu isimleri baştan sona kadar takip edin ve mutlaka beğeneceğiniz harika isimler bulacaksınız.

İsimlerle birlikte anlamlarını da yanında verdik ve ayrıca isimleri tercih ederken yanında kız veya erkekler için diye belirttik bazı isimler için ise hem erkek hemde kız bebeklerinize ortak olarak kullanabilirsiniz.

Alfabetik sıralamaya göre dizilmiş olan isimler listesinde daha önceden duyduğunuz bir kaç tane olabilir, burada yazılmamış ve sizlerin önereceği isimler var ise yazabilirsiniz.

A harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

1-Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

2-Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

3-Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

4-Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad olarak geçmektedir.

5-Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş anka kuşu.

6-Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada

7-Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

8-Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

9-Arya (Kız&Erkek) Hind Avrupa: Opera içinde şarkı.

10-Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

11-Ayet (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

12-Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

13-Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

14-Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

15-Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

B harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

16-Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse

17-Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

18-Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

19-Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

20-Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

21-Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

22-Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

23-Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

24-Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

25-Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

26-Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

27-Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

Ç harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

28-Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

29-Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

30-Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

31-Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

D harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

32-Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği

33-Delfin (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus)

34-Dilay (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

35-Diyar (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

36-Dora (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

E harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

37-Efsa (Kız) Farsça: Sihirbaz. Efsuncu

38-Elis (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

39-Elisa (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu

40-Eliz (Kız) Türkçe: El izi

41-Elvin (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

41-Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

42-Esila (Kız) Arapça:”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

F harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

43-Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

G harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

44- Gazel (Kız&Erkek) Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

45-Gupse (Kız&Erkek) Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

46-Gurur (Kız&Erkek) Türkçe: Özsaygı – İçdeğer

47-Gulin (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

48-Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.

49-Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

50-Güz (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

H harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

51-Han (Ekek) Türkçe: Hükümdar

52- Hare (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

53-Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

54-Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

55-Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

I – İ harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

56-Işık (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

57-Iraz (Kız) Türkçe: uzak,ırak

58-İlkim (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

59-İzem (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

K harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

60-Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

61-Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

L harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

62-Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

63-Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

64-Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.

65-Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

66-Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

67-Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

68-Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

M harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

69-Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer,şarap

70-Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

71-Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

72-Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

N harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

73-Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

74-Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

Ö harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

75-Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

76-Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

77-Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

P harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

78-Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

79-Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

80-Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

81-Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

82-Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

83-Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

84-Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

R harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

85-Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

86-Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

87-Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

S – Ş harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

88-Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

89-Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

90-Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

91-Sonat (Erkek) Türkçe: Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı

92-Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

T harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

93-Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

94-Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

95-Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

96-Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

U harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

97-Umay (Kız) Türkçe: 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu.

98-Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

99-Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

V harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

100-Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Y harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

101-Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim

Bir cevap yazın